03 Nis 2020

COVID-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruların, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacağı düzenleme altına alınmıştır.

Yükleniciler tarafından yapılacak başvurular, idarelerce incelenip karar alınmadan önce ilgili idare Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesini alacaktır. İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir: 

•    Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
•    Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve
•    Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi.

Acar & Ergönen Avukatlık Bürosu

YAZAR

DUYGU ACAR YÜCESOY | MLB

duygua@acarergonen.av.tr